Pravdonoša logo  
  • Naslovnica
  • O nama
  • O arbitraži
  • e-Suđenje™
  • Arbitražno sudište
  • Projekt Pravdonoša
  • Novosti
Kontakt
Ulica Pravdonoše 1
23000 Zadar, Hrvatska
e-mail: info@pravdonosa.hr
tel: +385 23 253 871
fax: +385 23 253 872
  • Impressum
  • Izjava o odgovornosti
 
PREDSTAVLJANJE NA TRGOVAČKOM SUDU U ZADRU
18.04.2012

AS Pravdonoša se predstavio na Trgovačkom sudu u Zadru

Dana 8. travnja 2011.god., AS PRAVODNOŠA se predstavio sucima Trgovačkog suda u Zadru.

U kraćem, ali sadržajnom, druženju ukazalo se na povijesnu vezanost Zadra i arbitraže.

Podijeljeni su prezentacijski materijali AS PRAVDONOŠA, te prenesena dosadašnja iskustva u vođenju arbitražnih postupaka. Naročito su istaknute prednosti arbitraže pred redovnim sudom.

Ukazano je i na slabu obaviještenost i sudova i stranaka, ali i njihovih pravnih zastupnika o mogućnostima koje otvara arbitraža u sudovanju, a naročito u stečajnom postupku (iako prema do sada dostupnim podacima, bez obzira na dužinu trajanja stečajnih postupaka, do sada nisu iskorištavane).

Suci su pozvani da se uključe u rad PRAVDONOŠE na njegovim raznim projektima, a naročito kao arbitri AS PRAVDONOŠA.

Naime, zajednički je zaključak da je za vjerostojnost arbitraže od najvećeg značenja vjerodostojnost samih arbitara, a svojim ugledom i radom i suci Trgovačkog suda u Zadru mogu dati nemali doprinos ovoj korisnoj inicijativi.

 
Izdvojeno
Korisne poveznice